Dokumentacja

WYCIĄG Z IZBY HANDLOWEJ
Poniżej zamieszczamy wyciąg z Rejestru Handlowego Izby Gospodarczej z dnia 15 lipca 2020 r. Zmiany mogą nastąpić po 15 lipca 2020 r. W związku z tym po 15 lipca 2020 r. z tego wyciągu nie można wywodzić żadnych praw i radzimy zapoznać się z aktualnym stanem rzeczy w Rejestrze Handlowym Izby Handlowej.

Akt założycielski

Poniżej znajduje się akt założycielski. Następujące dwa oczywiste błędy zostały zmienione:

Strona 1: "Posłowie A" zmieniono na "Posłowie B";
Strona 9, art. 9: "Dyrektor" został zmieniony na "Komisarz".

Prawidłowy akt założycielski znajduje się poniżej.