Documentatie

Uitreksel Kamer van Koophandel

Onderstaand treft u een uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel aan van 15 juli 2020. Mogelijk vinden na 15 juli 2020 wijzigingen plaats. U kunt daarom na 15 juli 2020 geen rechten ontlenen aan dit uittreksel en wij adviseren u voor de actuele stand van zaken het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te raadplegen.

Akte van oprichting

Onderstaand treft u de akte van oprichting. De volgende twee kennelijke misslagen zijn gewijzigd:

Pagina 1: ‘Leden A’ is gewijzigd in ‘Leden B’;
Pagina 9, artikel 9: ‘Bestuurder’ is gewijzigd in ‘Commissaris’.

De correcte akte van oprichting is hieronder te raadplegen.